Інші зв’язані
сайти
Зв’язані сайти
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)
http://uipa.edu.ua
УІПА. Дистанційна освіта
http://cdo.uipa.edu.ua
Портал автоматизованої системи керування учбовим процесом УІПА
http://uo.uipa.edu.ua
Студентський портал
http://student.uipa.edu.ua
Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій
http://uepa.lg.ua
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
http://www.mon.gov.ua
08.12.2022


КОВАЛЕНКО ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА

Коваленко Олена Едуардівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). Стаж її педагогічної роботи складає 32 роки, в т.ч. в УІПА – 32 роки.

Коваленко О.Е. народилася 22 липня 1959 року в Харкові. У 1982р. вона закінчила електроенергетичний факультет Українського заочного політехнічного інституту ім. І.З. Соколова (УЗПІ, з 1994р. УІПА) за спеціальністю «Електроенергетика, електропостачання промислових підприємств» з присвоєнням кваліфікації інженер-викладач електроенергетичних дисциплін та залишилася для роботи на кафедрі електричних станцій і електропостачання УЗПІ на посаді стажиста-викладача; потім працює на посаді асистента цієї ж кафедри та навчається в аспірантурі по кафедрі педагогіки інженерно-педагогічного факультету Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва ім. Горячкіна. У 1991р. захищає кандидатську дисертацію («Удосконалення структури змісту професійної підготовки студентів електроенергетичних спеціальностей ВНЗ (теоретичне навчання)»). З 1992р. по 1994р. О.Е.Коваленко працює на посаді старшого викладача кафедри електроенергетики УІПА, а у 1995р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри електроенергетики. Вона стає провідним викладачем курсу «Методика викладання технічних дисциплін», впровадивши в нього всі ідеї, закладені у власній дисертації. З 1996р. по 2000р. О.Е.Коваленко навчається у докторантурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, завідує спільною з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України лабораторією з проблем інженерно-педагогічної освіти та з 1998р. призначається на посаду завідуючої кафедри ПМПН УІПА. На цій посаді вона показала себе вмілим та ініціативним керівником. У 1999р. О.Е.Коваленко захищає докторську дисертацію («Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін») та отримує науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти, а у 2001р. - вчене звання професора кафедри ПМПН. Своєю докторською роботою вона, фактично, заснувала нову наукову школу в педагогіці – школу вітчизняної інженерної педагогіки. Коваленко О.Е. працює на посаді проректора з виробничого навчання, виховної роботи і міжнародних зв’язків УІПА, з 2001р. вона є головою спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій з теорії і методики навчання технічним дисциплінам, психології праці, інженерної психології та членом спеціалізованої вченої Ради з захисту докторських дисертацій з теорії навчання та теорії і методики професійної освіти, а у 2002р. - членом експертної Ради з освіти, культури та мистецтва при державній акредитаційній комісії МОН України. У 2002р. О.Е.Коваленко працює на посаді проректора з навчальної роботи УІПА та у цьому ж році колектив академії обирає її на посаду ректора УІПА, на якій вона працює до листопада 2007р., а у 2008р. та 2013р. знову обирається колективом на посаду ректора.

Для О.Е.Коваленко як ректора академії характерний цілеспрямований інноваційний підхід по всіх напрямках діяльності. Так, у результаті дворічної складної роботи в академії успішно функціонує система працевлаштування випускників, продовжує зростати рівень кадрового забезпечення навчального процесу, розроблена практично нова система підвищення кваліфікації викладачів.

Під керівництвом О.Е.Коваленко академія в 2004р. за високі науково-практичні досягнення у підготовці кадрів для системи профтехосвіти, створення Українського центру інженерної підготовки, плідну науково-дослідну роботу в галузі професійної підготовки була нагороджена Міжнародним академічним рейтингом популярності «Золота фортуна» медаллю «Незалежність України».

Також академія під керівництвом О.Е.Коваленко отримала Міжнародну премію за наукові досягнення в галузі інженерної педагогіки.

Сьогодні О.Е.Коваленко є ведучим спеціалістом Центру інженерної педагогіки України і Президентом Українського Національного моніторингового комітету Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP). Має диплом «Європейського педагога». Вона є головою науково-методичної комісії з професійного навчання, дійсним членом (академіком) Міжнародної Академії проблем Людини в авіації та космонавтиці, почесним академіком спільноти академіків Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, академіком Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, дійсним членом Академії енергетики України, головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Коваленко О.Е. є відомим організатором сучасної системи інженерно-педагогічної освіти України, активним учасником розробок концепції безперервної та ступеневої освіти при підготовці інженерно-педагогічних кадрів. Вона здійснює науково-методичне керівництво в області теорії та практики підготовки інженерів-педагогів всіх рівнів в Україні. Під її керівництвом розроблені і діють стандарти, розроблена і реалізується концепція інженерно-педагогічної освіти в Україні.

Під керівництвом О.Е.Коваленко працює наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка». Нею особисто розроблена, створена і реалізована в рамках вищих навчальних закладів України система методичної підготовки інженерів-педагогів. Щорічно у межах існування школи виконуються 12-15 науково-дослідних робіт, видається понад 20 наукових публікацій та робиться 10-12 доповідей на вітчизняних та міжнародних науково-методичних конференціях. Результати наукових досліджень школи використовуються у навчальних закладах освіти різних країн.

Коваленко О.Е. виявила себе талановитим вченим, вона є автором понад 250 наукових робіт, серед яких 2 фундаментальних підручника, 39 навчальних посібників, 10 монографій по спеціальних проблемах професійної педагогіки і методики навчання. Під її керівництвом захищено 5 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

Свідоцтвом визнання досягнень О.Е.Коваленко є отримані нею нагороди, почесні звання та подяки: Відзнака міського голови «За старанність» (2006р.), Нагрудний знак «Петро Могила» (2006р.), Знак «Відмінник освіти України» (2008р.), Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2010р.), Орден Христа Спасителя за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви (2012р.), Відзнака профспілки працівників освіти і науки України «За соціальне партнерство» (2012р.), Відзнака «Патріот Вітчизни» (2012р.), Відзнака «Малиновий дзвін душі» (2013р.), Орден «За заслуги у розвитку енергетики України» (2013р.), Грамота Харківської обласної ради за вагомий внесок у підтримку ветеранських організацій стосовно патріотичного виховання молоді, активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (2014р.), Почесний знак «За розвиток соціального партнерства» (2014р.), Подяка за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти (2014р.), Диплом I ступеня за монографію «Методичні основи технології навчання», Диплом першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»; почесні грамоти: МОН України за особистий внесок у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, Харківської міської ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, Харківської обласної ради за вагомий внесок у підтримку ветеранських організацій стосовно патріотичного виховання молоді, активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів, Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток електроенергетичної галузі, підготовку висококваліфікованих кадрів для енергетичних підприємств, Комітету з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради за розвиток студентського спорту та регбі у місті Харкові; Артемівської міської ради за вагомий особистий внесок в розвиток вищої освіти та науки, високий професіоналізм, подяки: МОН України за вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти, Всеукраїнської громадської організації Української Асоціації «Жінки в науці та освіті», Харківської обласної організації Товариства Червоного хреста України за значний внесок у справу гуманності і милосердя, небайдужість, активну життєву позицію.

 

Новини