Інші зв’язані
сайти
Зв’язані сайти
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)
http://uipa.edu.ua
УІПА. Дистанційна освіта
http://cdo.uipa.edu.ua
Портал автоматизованої системи керування учбовим процесом УІПА
http://uo.uipa.edu.ua
Студентський портал
http://student.uipa.edu.ua
Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій
http://uepa.lg.ua
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
http://www.mon.gov.ua
08.12.2022

Шановні друзі!

  Рада вітати Вас на інтернет-сторінці ректора Української інженерно-педагогічної академії! Сподіваюсь, що ця сторінка надасть нам можливість приємного спілкування, ведення конструктивного діалогу та обміну корисною інформацією, зробивши нас друзями на довгий час.

Моя найголовніша мета як ректора вищого навчального закладу – забезпечення ефективної діяльності нашої академії, високої якості підготовки наших випускників, сприятливих умов для роботи працівників академії та навчання студентів.

Моїм великим бажанням є створення згуртованого колективу співробітників і студентів – однодумців і патріотів своєї академії, зміцнення позицій нашого навчального закладу у сфері освітніх послуг, забезпечення затребуваності наших випускників на ринку праці, підвищення престижу професії інженера-педагога та інженерно-педагогічної освіти.  

Створення ефективної системи підготовки інженерно-педагогічних кадрів стало справою всього мого життя. Унікальність цього виду освіти заслуговує на глибоке вивчення та використання багатьох його принципів та методичних підходів в усіх видах освіти. Майбутнє освіти за симбіозом різних галузей знань, тісною та раціональною інтеграцією різних компонентів у підготовці фахівців, в чому сучасна інженерно-педагогічна освіта вже має значні напрацювання.

Я прагну збільшити коло прихильників інженерно-педагогічної освіти, досягти широкого усвідомлення громадськістю її важливості для успішного розвитку економіки та промисловості нашої країни, об’єднати зусилля всіх ВНЗ, які вже готують інженерів-педагогів, для вирішення актуальних проблем удосконалення цього виду освіти.

Я звертаюсь до Вас, шановні мої колеги – працівники нашої академії! Від Вас я очікую підтримки у своїх починаннях. На Вас всі мої сподівання, бо наша наполеглива праця, творча ініціатива, небайдужість до проблем академії, наше взаєморозуміння та відданість рідному вузу – це запорука стабільного розвитку нашої академії та зміцнення її позицій як центра інженерно-педагогічної освіти в Україні.

Ми з Вами несемо відповідальність за долю нашого ВНЗ, за долю студентів, які довірили нам свою освіту, а значить, і свою майбутню конкурентоспроможність на ринку праці, і я впевнена, що наш колектив, не дивлячись на всі труднощі сьогодення, має реальні можливості успішно вирішувати своє основне завдання – підготовку висококваліфікованих кадрів для нашої країни відповідно до вимог її сучасного етапу розвитку.

Особлива моя увага Вам, шановні студенти нашої академії!  Від імені адміністрації, викладачів, співробітників академії дозвольте запевнити Вас, що для нас дуже важлива Ваша думка, нам не байдужі Ваші проблеми, а Ваші зауваження і побажання завжди будуть почуті.

Ми всі працюємо для Вас, для того, щоб Ви стали висококваліфікованими фахівцями, знайшли достойне місце роботи, не розчарувалися у своєму професійному виборі, для того, щоб Ви протягом всього подальшого життя згадували свої студентські роки та рідну Alma Mater з любов’ю та вдячністю.

Я звертаюсь до потенційних абітурієнтів, яким не байдуже, де і чому навчатися, і до їх батьків, які прагнуть, щоб їх діти мали широкі можливості для працевлаштування!

Наша академія – один з небагатьох ВНЗ, який питання працевлаштування своїх випускників поставив на чільне місце, починаючи з урахування можливостей майбутнього працевлаштування при організації підготовки студентів та  закінчуючи стовідсотковим забезпеченням випускників робочими місцями.

Ми готуємо фахівців, які гармонійно поєднують в собі інженерні та педагогічні знання і вміння: можуть розв’язувати технічні завдання, системно мислити, володіють питаннями економіки, охорони праці конкретної галузі та разом з тим уміють працювати з людьми, організовувати навчальний процес у професійному навчальному закладі, бути керівниками та вихователями.

Наші випускники можуть і мають можливість обіймати кілька посад у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації або працювати на виробництві. Ми також надаємо  можливість нашим студентам отримати другу спеціальність і робітничу кваліфікацію. Все це підвищує їхню конкурентоспроможність і соціальну захищеність.

Ми будемо раді бачити Вас в рядах наших студентів.

Хочу звернутись також до відвідувачів сайту, які працюють в інших навчальних закладах, організаціях, на підприємствах!

Щиро запрошуємо всіх до обміну досвідом та будь-яких форм співробітництва в галузі підготовки кадрів, удосконалення вищої професійної освіти, проведення наукових досліджень технічного та гуманітарного напрямку, цільової підготовки та перепідготовки кадрів для замовників тощо.  Сподіваємося знайти серед Вас тих, хто, як і ми, зацікавлений в укладанні договорів про співпрацю, в організації спільних навчально-науково-виробничих проектів, створенні спільних авторських колективів та ін.

Ми також можемо запропонувати Вам нашу консультативну  і методичну допомогу у справі підготовки інженерно-педагогічних кадрів, проведенні наукових досліджень в цій галузі. Наша академія надає другу вищу освіту за спеціальностями «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним  закладом», «Інтелектуальна власність», проводить підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та інших установ, підприємств і організацій, які надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти з методики викладання предметів загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а також підвищення кваліфікації інженерних та керівних працівників промислової та енергетичної галузей (за акредитованими спеціальностями).

В нашому Центрі інженерної педагогіки Ви можете підвищити  кваліфікацію з отриманням свідоцтва державного зразка за моделлю Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP). У нас працюють чотири спеціалізовані вчені Ради по захисту кандидатських дисертацій (спеціальності: 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія, 05.05.05 – піднімально-транспортні машини, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення),  видаються збірники наукових праць за трьома напрямками «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», «Машинобудування», «Якість технологій та освіти».

Думаю, що нам є чим зацікавити один одного.

Ще раз хочу підкреслити, що я завжди відкрита до діалогу з усіма відвідувачами цієї сторінки і буду рада, якщо Ви виявите зацікавленість у нашому з Вами спілкуванні. Будь-ласка, надсилайте свої пропозиції, прохання та будь-які запитання стосовно діяльності нашої академії, умов навчання, теоретичних та практичних аспектів підготовки інженерно-педагогічних кадрів тощо. Я із задоволенням відповім Вам.

Новини